Kirjoitus

Verkkokauppa­kauppatutkimus 2011

Ota yhteyttä
Verkkokauppa­kauppatutkimus 2011 Verkkokaupan mahdollisuudet on kyllä ymmärretty yrityksissä, mutta vain harvassa yrityksessä verkkokaupan kehittämiseen on erikseen ohjattu henkilöresursseja.

Suuri osa verkkokaupoista on puuhastelua

Tutkimus paljastaa, että vain harva yritys kokee panostavansa verkkokauppaan riittävästi. Verkkokaupan mahdollisuudet on kyllä ymmärretty yrityksissä, mutta vain harvassa yrityksessä verkkokaupan kehittämiseen on erikseen ohjattu henkilöresursseja. Verkkokaupan kehittäminen ja ylläpito hoidetaankin useimmiten muun työn ohella, mistä johtuen siihen ei pystytä ajallisesti panostamaan tarpeeksi. Tekijöiltä ei myöskään löydy välttämättä riittävää osaamista, mikä asettaa merkittävät haasteet verkkokauppa-alustalle. Verkkokauppa-alustan tulee olla niin helppokäyttöinen, että sitä osaa käyttää kuka tahansa. Usein käytettävyyteen vaikuttavat myös omalla äidinkielellä olevat toiminnot.

Integroimalla verkkokauppa osaksi yrityksen myyntiputkea

Yrityksissä, joissa verkkokauppa on nähty mahdollisuutena, on herätty ymmärtämään myös verkkokaupan rooli osana myyntiputkea. Verkkokauppa ei ole enää irrallinen osa myyntiputkea, vaan tärkeä osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös asiakashallinta sekä markkinointi. Tästä johtuen vahvana trendinä näkyykin muiden järjestelmien, kuten CRM- ja kassajärjestelmien, integrointi osaksi verkkokaupparatkaisuja. Tällä hetkellä vain 20 % verkkokaupoista on olemassa jonkinlainen integraatio muihin yrityksen tietojärjestelmiin.

Sähköposti, Google ja Facebook kiinnostavat verkkokauppiasta

Verkkokauppiaat ovat ymmärtäneet, että markkinointi liittyy kiinteänä osana verkkokauppaan. Yleisimpänä markkinointikanavana on sähköposti, jonka avulla rakennetaan suhdetta asiakaskuntaan. Myös hakukoneiden, joista merkittävimpänä Google, tärkeys on ymmärretty. Vain harvassa yrityksessä osataan kuitenkaan tehdä jatkuvaa työtä löydettävyyden parantamiseksi. Sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat verkkokauppiaita, ja näistä yksittäisenä kiinnostavaminpana nousi esiin Facebook. Tällä hetkellä sosiaalista mediaan käytetään vain markkinointiin ja tiedon välitykseen - varsinaiset Facebook –verkkokaupat ovat vasta tuloillaan Suomeen.

Kansainvälisyys pelottaa

Vain 62 % kyselyyn vastanneista verkkokauppiasta oli miettinyt kansainvälistymistä. Tämä on yllättävää, sillä Internet globaalina markkinointikanava tarjoaisi nopean ja edullisen tavan kansainvälistymiselle. Kansainvälistymisen houkuttelevuutta vähentää erityisesti logistiikan kalleus. Isoimmiksi koetut uhat verkkokauppiaille löytyivät samoin kansainvälisiltä markkinoilta. Iso osa vastaajista koki suuret kansainväliset verkkokaupat, jotka polkevat kaupoissaan tuotteiden hintoja, suurena uhkana omalle toiminnalleen.

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Lisää uutisia

Tietoiskuja ja hattaraa Markkinoinnin viikolla 2016

Aiemmin Markkinointiviestinnän viikkona tunnettu tapahtuma uudisti nimensä ja paikkansa. Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin Pasilan Messukeskuksessa ja keräsi yli 5000 kävijän ennätysyleisön. Koodiviidakko osallistui messuille oman tietoiskulavansa voimin ja kaksipäiväisen rupeaman aikana tarjosimme satoja annoksia omenahattaraa sekä tietysti markkinoinnin ja viestinnän tietoiskuja, joita kävi seuraamassa valtava joukko ihmisiä.

Lue lisää

Mobiilikehityksen nykytila ja tulevaisuus

Älypuhelinten voittokulun myötä mobiilipalveluiden määrä räjähti käsiin vuosikymmenen taitteessa ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet mobiililaitteiden muuttuvan lisälaitteesta usein eniten käytetyksi online-välineeksi. Mitkä tekijät ja konseptit muokkaavat mobiilipalveluiden kehitystä jatkossa ja mikä niiden merkitys on markkinoijalle?

Lue lisää

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea, vaikkakaan uutiskirjeissä kehitys ei ole yhtä huomattavaa rajoittuneemman tekniikan takia.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio – yksittäisistä toiminnoista strategiseksi työkaluksi

Markkinoinnin automaatio ei ole enää hämärä tulevaisuuden kuva tai markkinointibudjettien pakollinen mörkö, vaan yhä useamman markkinoijan arkea. Samalla mielikuva on siirtynyt piinallisesti seuraavista mainoksista kokonaisvaltaisemman strategisen työkalun suuntaan.

Lue lisää