Kirjoitus

Case Celia: perinteisestä uutiskirjeestä kohdennettuun viestintään

Ota yhteyttä
Katso kuva Case Celia: perinteisestä uutiskirjeestä kohdennettuun viestintään Celian viestintäasiantuntija Johanna Koskela esiintyi helmikuussa Koodiviidakon järjestämässä Digimarkkinoinnin aamiaistilaisuudessa. Celian viestintäasiantuntija Johanna Koskela esiintyi helmikuussa Koodiviidakon järjestämässä Digimarkkinoinnin aamiaistilaisuudessa.

Markkinoinnin automaatioista on puhuttu maailmalla jo pitkään ja nyt ne rantautuvat pikkuhiljaa myös Suomeen. Kehityksen taustalla on kasvava paine tuottaa oikea-aikaista ja vastaanottajaa aidosti kiinnostavaa sisältöä sekä toisaalta resurssien säästäminen ja skaalaetujen hakeminen yritysten markkinointiviestinnässä. 

Ehkä suurin markkinoinnin automaatioiden käyttöönottoa jarruttava tekijä on se, että automaatioprojektit nähdään usein järeinä ja kankeina prosesseina. Massiivisten IT-projektien sijaan nyt haetaan ketteriä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää suoraan yritysten markkinointi- ja viestintäosastoilla. Valtion erikoiskirjasto Celia on loistava esimerkki toimijasta, joka on lähtenyt rohkeasti hyödyntämään markkinoinnin automaatioita uutiskirjeviestinnässään. 

Celian sähköinen viestintä: taustaa ja kehitystä

Erikoiskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta niille henkilöille, jotka eivät voi lukea tavallisia painettuja kirjoja. Moninainen asiakaskunta koostuu sekä B2C- että B2B-asiakkaista, joten äänikirjoilla, pistekirjoilla ja muulla erikoisaineistolla on paljon toisistaan toisistaan poikkeavia kohderyhmiä. Viestinnän ja palvelumarkkinoinnin suurin haaste piileekin juuri erilaisten kohderyhmien kontaktoinnissa: kuinka tuottaa oikea-aikaista ja relevanttia sisältöä?

Oman haasteensa palvelukonseptiin tuovat myös alan kirjasto- ja asiakastietojärjestelmät, joissa itsessään ei ole juurikaan mahdollisuutta asiakkaille viestimiseen. Palvellakseen asiakkaitaan paremmin Celia-kirjasto otti vuonna 2010 käyttöönsä Postiviidakko-uutiskirjetyökalun, jonka käyttö laajeni nopeasti organisaation sisällä. Aluksi liikkeelle lähdettiin kahdesta eri sisällöin tuotetusta uutiskirjeestä, joiden hyvän startin jälkeen työkalun käyttöä on monipuolistettu vuosi vuodelta.

Uutiskirjeen opt-in tilaajia on kerrytetty alusta alkaen aktiivisesti verkkopalvelussa, jossa tilaaja voi määritellä toivomansa sisällöt ennalta jaoteltujen listojen mukaan. Uutuuskirjatiedotteiden ja muun asiakasviestinnän ohella Postiviidakolla on toteutettu muun muassa kyselykutsuja sekä erilaisia kampanjaviestejä. Viestinnän tehokkuudessa ja helppoudessa avainasemassa on ollut myös asiakastietojärjestelmän ja uutiskirjetyökalun välille toteutettu integraatio, jonka avulla uudet verkkopalvelun asiakkaat saadaan siirtymään automaattisesti viestien vastaanottajien joukkoon.

Markkinoinnin automaatiot: kohti yksilöllisempää viestintää

Ajan kuluessa Celialla on syntynyt tarve toteuttaa räätälöityä ja entistä kohdennetumpaa viestintää. Celian viestintäasiantuntija Johanna Koskelan mukaan tarve on syntynyt sekä ulkoisesta että sisäisestä paineesta:

"Sähköpostin lisääntyvän määrän myötä asiakkaat haluavat aidosti heitä kiinnostavaa ja kohdennettua sisältöä, mikä korostuu erityisesti B2C-puolella. Meillä kyse oli myös yrityksen sisäisestä paineesta resurssien säästöön ja tavoitteiden saavuttamiseen: näin syntyi tarve automatisoida asiakkaille lähetettäviä viestejä käsityön sijaan."

Vuonna 2014 Celialla on otettu Postiviidakon ohella käyttöön ViidakkoCEM-markkinoinnin automaatiotyökalu, jonka avulla vastaanottajille lähetetään viestejä erilaisten taustamuuttujien sekä ennaltamääritettyjen ehtojen perusteella. Celialla oli ennestään olemassa valtava määrä asiakasdataa taustajärjestelmissään – haasteena oli kuitenkin tämän datan konkreettinen hyödyntäminen. Celialla prosessi lähti liikkeelle datasiirroista, joiden avulla olemassaolevaa asiakasdataa päästiin hyödyntämään markkinoinnin automaatioissa.

Automaatioiden rakentamiseen liittyvä prosessi vaatii suunnittelua, tietokantojen pöyhimistä ja yhteyksien rakentelua sekä asiakkaalta että automaatiotyökalun toimittajalta. Avainsanana koko jutussa on kuitenkin ketteryys: valtavien täysremonttien sijaan liikkeelle voidaan lähteä pienemmistä kokonaisuuksista ketterästi testaten, jo tehtyä jalostaen ja jatkuvasti oppien.

Konkreettisia esimerkkejä automaatioiden hyödyntämisestä Celialla:

Aluksi:

  • Uusien asiakkaiden tervetuloviestit sekä asiakkaan taustatietojen ja verkkokäyttäytymisen perusteella räätälöidyt ohjeistukset palveluiden käyttöön
  • Passiivisten verkkoasiakkaiden aktivointi

Jatkossa :

  • Verkkolainaajien aktivointi sekä liidien jalostaminen
  • Automaatioiden kytkeminen asiakkaan muuttuviin mieltymyksiin: kuinka usein haluan viestejä, ja mistä aiheesta?

Celian toimintamalli todistaa hyvin, ettei automaatioprojektin käynnistämisen tarvitse tarkoittaa koko viestintäkoneiston uudistamista tai massiivisen IT-projektin käynnistämistä. Automaatioissa voidaan sen sijaan lähteä liikkeelle pienemmistä kokonaisuuksista, jotka tukevat muuta viestintää vieden sitä pikkuhiljaa yksilöllisempään suuntaan.

Kiinnostuitko markkinoinnin automaatioista uutiskirjeviestinnässä? Postiviidakko-uutiskirjetyökalu integroituu saumattomasti ViidakkoCEM-markkinoinnin automaatiotyökaluun. Tarjoamme sähköpostimarkkinoinnin ja automaatioiden yhdistelmän ainoana kotimaisena toimijana.

Lue lisää aiheesta tai ota rohkeasti yhteyttä Koodiviidakon asiantuntijoihin. Keskustellaan yhdessä siitä, miten markkinoinnin automaatioilla voitaisiin tukea yrityksenne tavoitteita. 

Kysy meiltä lisää

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

GDPR sähköpostimarkkinoijalle – mikä muuttuu?

Miten EU:n yleinen tietosuoja-asetus vaikuttaa sähköpostimarkkinointiin, ja kuinka pureskelemme asiaa Postiviidakko-järjestelmässä?

Lue lisää

Digitaalisen markkinoinnin trendit 2018 [+infograafi]

Näin vuoden alkumetreillä on hyvä pysähtyä hetkeksi ja katsoa, miltä ympäröivä digimaailma näyttää juuri nyt. Käymme artikkelissamme läpi vuoden 2018 merkittävimmät digitaalisen markkinoinnin trendit ja muutosvoimat. Bonuksena löydät artikkelin lopusta infograafin, joka kokoaa yhteen kaikki 21 digitaalisen markkinoinnin trendiä.

Lue lisää

Markkinoinnin automaation hyödyt numeroina

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään yhä useammissa yrityksissä ja moni vielä harkitsee. Automaatiota pidetään yleisesti liiketoimintaa tehostavana ja resursseja säästävänä markkinoinnin keinona, mutta mitä sanovat tutkimukset? Kannattaako markkinoinnin automaatio?

Lue lisää

Kuinka yritykset hyötyvät markkinoinnin automaatiosta?

Koodiviidakko toteutti toukokuussa 2017 kansainvälisen kyselytutkimuksen markkinoinnin automaatiosta. Kysely suunnattiin markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisille, ja siihen vastasi yhteensä 421 yritysedustajaa.

Lue lisää