Kirjoitus

Markkinoinnin automaation hyödyt numeroina

Ota yhteyttä
Markkinoinnin automaation hyödyt numeroina 27 % niistä, jotka ovat alkaneet vastikään hyödyntää automaatiota, kokevat viestien vastaavan paremmin vastaanottajan tarpeita. Tekemällä oppii: kaksi vuotta automaatioita hyödyntäneillä sama luku on 74 %.

Markkinoinnin automaatiota hyödynnetään yhä useammissa yrityksissä ja moni vielä harkitsee. Automaatiota pidetään yleisesti liiketoimintaa tehostavana ja resursseja säästävänä markkinoinnin keinona, mutta mitä sanovat tutkimukset? Kannattaako markkinoinnin automaatio, ja jos, miten?

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä

Edelläkävijät, suuret yritykset, luokkansa priimukset ja yritysmarkkinointi ovat jo löytäneet markkinoinnin automaation, samoin Pohjois- ja Etelä-Amerikka. Eurooppa ja Aasia, pienet yritykset ja kuluttajamarkkinoijat seuraavat perässä.

 • Amerikka näyttää tietä. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa jopa 63 % käyttää hyväkseen markkinoinnin automaatiota, kun taas Euroopassa 39 % ja APAC-alueella 36 % (Pepper Global 2014).
 • B2B johtaa. Kahdeksan kymmenestä suuresta B2B-yrityksestä käyttää markkinoinnin automaatiota (Gleanster 2015) ja 63 % B2B-markkinoijista käyttää siihen 10-29 % markkinointibudjetistaan (Pepper Global 2014).
 • Pienet vasta aloittelevat. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä markkinoinnin automaatiota käyttää vasta 10 % (Digital Capital Advisors 2015).
 • Johtavat yritykset konkareita. Luokkansa johtavat yritykset käyttävät markkinoinnin automaatiota 67 % todennäköisemmin kuin muut (Aberdeen Group 2014) ja ovat todennäköisemmin käyttäneet sitä jo useamman vuoden (Gleanster 2013). Myös parhaiten menestyvät pienet yritykset käyttävät markkinoinnin automaatiota 7 kertaa todennäköisemmin kuin muut (Gleanster 2015).
 • Menestyjät hyödyntävät. 63 % yrityksistä, jotka kasvavat kilpailjoitaan nopeammin, käyttävät markkinoinnin automaatiota (The Lenskold Group 2013).

Markkinoinnin automaatio kannattaa

Markkinoinnin automaatio koetaan tilastojen valossa hyödylliseksi, ja se tuottaa mitattavia tuloksia: parempaa konversiota, suurempia liidimääriä ja parempaa myyntitulosta.

 • Rahoille vastinetta. 57 % kokee markkinoinnin automaation huokeaksi tai hintansa väärtiksi (VB Insight 2015).
 • Näkyvää hyötyä. 74 % markkinoinnin automaatiota tekevistä sanoo sen olevan yritykselleen hyvin tai melko hyödyllistä (B2Bmarketing.net & Circle Reseach 2015). 78 % markkinoijista sanoo markkinoinnin automaation olevan pääasiallisesti syynä parempaan tulokseen (The Lenskold Group 2013).
 • Liidimäärä kasvuun. B2B-markkinoijat kokevat markkinoinnin automaation tärkeimmäksi hyödyksi liidien laadun ja määrän (Pepper Global 2013, LinkedIn Tecnology Marketing Group 2015). 


  • 80 % markkinoinnin automaatiota käyttävistä on saanut automaation kautta lisää liidejä (VB Insight 2015). 67 % B2B-markkinoijista sanoo liidien lisääntyneen 10 %, ja 15 % vastaajista raportoi jopa 30 % noususta (DemandGen 2014).
 • Konversio ylös. 77 % automaatioita hyödyntävistä kertoo konversion parantuneen (VB Insight 2015). Parhaiten markkinoinnin automaatiota tekevillä on keskimäärin jopa 60 % muita parempi konversio (PR20/20 2014).
 • Parempia viestejä. 27 % niistä, jotka ovat alkaneet vastikään hyödyntää automaatiota, kokevat viestien olevan paremmin vastaanottajan tarpeita vastaavia. Tekemällä myös oppii: kaksi vuotta automaatioita hyödyntäneillä sama luku on 74 % (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • Mitattavia tavoitteita. 63 % vastaajista koki markkinoinnin automaation parhaita ominaisuuksia olevan kyky asettaa mitattavia tavoitteita (Gleanster 2015).
 • Muita hyötyjä ovat myyntiaikojen lyheneminen (23,9 % vastaajista) sekä lisääntynyt verkkoliikenne (21,1 % vastaajista) (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).

Markkinoinnin automaatio taipuu moneen

Markkinoinnin automaatiota käytetään monipuolisesti niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoinnnissakin. Yhteistä yleisimmille toimille on mitattavuus, myyntikeskeisyys, kohdentaminen ja monikanavaisuus. Markkinoinnin automaation olennaisimpia ominaisuuksia ovat:

 • Markkinoinnin rutiinitehtävien automatisointi (Redeye & TFM&A Insights 2014) sekä markkinoinnin tehokkuuden parantaminen (LinkedIn Technology Marketing Group 2015).
 • Asiakaskokemuksen parantaminen (Redeye and TFM&A Insights 2014).
 • Sähköpostimarkkinoinnin parantaminen (Redeye and TFM&A Insights 2014; Regalix 2014).
 • Liidien hallinta (Redeye and TFM&A Insights 2014) ja hoivaaminen (Regalix 2014).
 • Monikanavainen markkinointi (Redeye & TFM&A Insights 2014) sekä eri lähteistä tulevan tiedon yhdistäminen (Regalix 2014).
 • Syntymäpäiväonnittelut, ostoskorin hylänneiden herättelyviestit ja vastaava kuluttajaviestintä (eMarketer 2013).
 • Asiakashankinta ja asiakassuhteen hallinta (ACT-ON & Gleanster Research 2015).

Mikä automatisoinnissa mättää?

Markkinoinnin automaatio on todistetusti tehokasta ja hyödyllistä. Miksi kaikki sitten eivät sitten hyödynnä automaatiota markkinoinnissaan?

 • Resurssipula painaa: yleisin syy siihen, etteivät pienet yritykset hyödynnä markkinoinnin automaatiota, ovat hinnat (Gleanser 2015; Marketo & Ascend2 2015) ja oletus siitä, kuinka paljon sen hyödyntäminen vaatii resursseja (82 %) (Gleanster 2015)
 • Osaamista uupuu: muita syitä ovat teknisen ymmärryksen vähyys sekä ymmärtämättömyys hyödyistä (Redeye & TFM&A Insights 2014). Vaikeimmaksi koetaan sisällön tuottaminen (75 % vastaajista) sekä kampanjoiden luominen (64 % vastaajista) (Gleanster 2015).
 • Prosessit ja strategiat eivät taivu: Aberdeen Groupin (2014) tekemän tutkimuksen mukaan tärkein syy markkinoinnin automaation välttämiseen ovat epäkypsät toimintamallit ja prosessit yrityksessä. Olennaista on myös markkinointiautomaatiostrategian puuttuminen (Marketo & Ascend2 2015). 57 % vastaajista kokee että yrityksen markkinoinnin infrastuktuuri on jaoteltu kanavittain, huonosti integroitu, tai sitä ei ole (Forrester Research and Oracle 2014).
 • Muita mainittuja syitä olivat tärkeysjärjestyksessä 1) sopivien työntekijöiden puuttuminen, 2) automaation soveltuvan sisällön puuttuminen, 3) automaatiojärjestelmien vaikeus, 4) myynniltä saadun palautteen vähyys liittyen liidien arviointiin, 5) myynnin ja markkinoinnin tavoitteiden huono yhteensovittaminen, 6) datan analysointiin ja keräämiseen tarvittavien prosessien puuttuminen sekä 7) yhteensopivuus- ja käytettävyysongelmat (Pepper Global 2014).

Vikaa löytyy myös palvelutarjoajista:

 • 61 % kokee markkinoinnin automaation käyttöönottoprosessin olleen vaikea (B2Bmarketing.net & Circle Research 2015).
 • 44 % markkinoijista kertoo olevansa osittain tyytymättömiä markkinoinnin automaatiojärjestelmäänsä (Autopilot 2015) ja 85 % markkinoijista kokee, ettei saa järjestelmästään kaikkea hyötyä irti (SiriusDecisions 2014).
 • Pääsyitä tyytymättömyyteen ovat se, että järjestelmän käyttöönotto vie liikaa aikaa ja sen käyttö on vaikea oppia (Autopilot 2015).

Miten onnistua markkinoinnin automaatiossa? Gleanster Reseach (2015) listasi liudan onnistumisen edellytyksiä. Tässä niistä muutamia nostoja:

 • Yksinkertaisuus on tärkeintä. Parhaiten onnistuvat luottavat valmiisiin sisältöpohjiin, liidien arvottamiseen sekä integrointeihin valmiisiin järjestelmiin, muovaten edellämainittuja ajan mittaan pienin askelin omaan toimintaansa sopiviksi.
 • Liidien siirtäminen automaattisesti myynnille kannattaa – 95 % menestyksekkäästi markkinoinnin automaatiota käyttävistä tekee niin.
 • Myynnin ja markkinoinnin on toimittava yhdessä. Ennen automaatioiden käyttöönottoa on sovittava yhdessä tavoitteet ja määriteltävä käytettävät käsitteet, jottei niitä ymmärretä eri tavoin.
 • Älä pyri laajaan datan määrittelyyn alussa. Määrittele 2-3 tärkeää segmenttia/asiakastyyppiä ja aloita heistä – laajenna ajan kanssa.
 • Alkuun pääsemiseen tarvitaan sisältöä – muttei heti määrättömästi. Luo muutamia hyviä sisältöä, jotka tuottavat aidosti lisäarvoa asiakkaalle (eivät myy), kuten opas tai whitepaper. Laajenna siitä.
 • Siirrä olennainen tieto olemassaolevista järjestelmistä, ja hyödynnä sitä.

Kohti ketterää markkinoinnin automaatiota

Markkinoinnin automaation ei tarvitse olla raskas IT-projekti. Kokosimme parhaat käytänteet ketterän automaatioprojektin käynnistämiseksi yhteen whitepaperiin:

Pyydä meiltä demo ViidakkoCEM-työkalusta nähdäksesi, miten automaatioita rakennetaan ketterän työkalun avulla.

Pyydä demo ViidakkoCEM-työkalusta

Lähteet:Aberdeen Group (2014): State of Marketing Automation 2014: Processes that Produce 
Gleanster Research (2015): Rethinking the Role of Marketing
Circle Research (2015): Benchmarking Report Marketing
B2Bmarketing.net and Circle Research (2014): Benchmarking Report Marketing automation. DemandGen (2014): 2014 Lead Nurturing Benchmark Study 


Digital Capital Advisors (2015): Marketing Technology Sector Update: Marketing Automation. Q1 2015.
eMarketer (2013): Email Marketing Benchmarks
Gleanster (2013): Q3 2013 Marketing Automation Benchmark


Gleanster (2015): 10 Research Stats to Support a Case for Marketing Automation in Small and Midsize Companies

Forrester Research & Oracle (2014): Why You Need To Be A Modern Marketer.
The Lenskold Group (2013): 2013 Lead Generation Marketing Effectiveness Study


LinkedIn Technology Marketing Group (2014)


Marketo & Ascend2 (2015): Marketing Automation Strategies for Sustaining Success

Pepper Global (2014): B2B Marketing Automation Report 2014
PR20/20 (2014): Marketingscore report


Regalix (2014): The State of Marketing Automation


Redeye and TFM&A Insights (2014): The Marketing Automation Report 2014.


Sirius Decisions (2014): Increasing Adoption of Marketing Automation Platforms.
VB Insight (2015): Marketing Automation, how to make the right buying decisions. 

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

Tietoiskuja ja hattaraa Markkinoinnin viikolla 2016

Aiemmin Markkinointiviestinnän viikkona tunnettu tapahtuma uudisti nimensä ja paikkansa. Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin Pasilan Messukeskuksessa ja keräsi yli 5000 kävijän ennätysyleisön. Koodiviidakko osallistui messuille oman tietoiskulavansa voimin ja kaksipäiväisen rupeaman aikana tarjosimme satoja annoksia omenahattaraa sekä tietysti markkinoinnin ja viestinnän tietoiskuja, joita kävi seuraamassa valtava joukko ihmisiä.

Lue lisää

Mobiilikehityksen nykytila ja tulevaisuus

Älypuhelinten voittokulun myötä mobiilipalveluiden määrä räjähti käsiin vuosikymmenen taitteessa ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet mobiililaitteiden muuttuvan lisälaitteesta usein eniten käytetyksi online-välineeksi. Mitkä tekijät ja konseptit muokkaavat mobiilipalveluiden kehitystä jatkossa ja mikä niiden merkitys on markkinoijalle?

Lue lisää

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea, vaikkakaan uutiskirjeissä kehitys ei ole yhtä huomattavaa rajoittuneemman tekniikan takia.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio – yksittäisistä toiminnoista strategiseksi työkaluksi

Markkinoinnin automaatio ei ole enää hämärä tulevaisuuden kuva tai markkinointibudjettien pakollinen mörkö, vaan yhä useamman markkinoijan arkea. Samalla mielikuva on siirtynyt piinallisesti seuraavista mainoksista kokonaisvaltaisemman strategisen työkalun suuntaan.

Lue lisää