Kirjoitus

Kohti täysivaltaisempaa mediaseurantaa

Ota yhteyttä
Kohti täysivaltaisempaa mediaseurantaa Semanttisessa seurannassa ei enää etsitä osumia pelkästään avainsanoja hyödyntämällä, vaan seurannat toteutetaan hakemalla uutisointia halutuista aihealueista.

Perinteisesti mediaa seurataan avainsanojen pohjalta rakennettujen automaattisten seurantojen avulla. Avainsanaseurannat jättävät monesti kuitenkin aukkoja kattavuuteen, ja tärkeitä osumia menee monesti ohi. Olemmekin kehittäneet tavan seurata mediaa helpommin ja täysvaltaisemmin semanttisen seurannan avulla.

Kuinka usein kohtaat tilanteen, jossa teille olennainen osuma on jäänyt mediaseurantanne ulkopuolelle? Onko usein selityksenä se, että osumaa ei ole tullut, koska haluamianne avainsanoja ei uutisessa mainita? Tai hakuasetukset ovat syystä tahi toisesta jättäneet osuman ulkopuolelle? Seurantojen luominen ja kohdentaminen voi olla hankalaa ja työlästä varsinkin, jos seurantojen yhteydessä pitää vielä osata ja muistaa, miten Boolean-operaattoreita käytetään.

Pikkupandan boolean-haku on pitkä ja työläs

Kuva: Yksinkertaisenkin haun toteuttaminen Boolean-haulla voi olla pitkän työn takana.

Toki avainsanoihin pohjautuvan seurannan voi rakentaa toimimaan tyydyttävällä tavalla. Tämä kuitenkin vaatii seurantojen asetusten jatkuvaa kehittämistä ja muokkaamista. Tämä vie seurantaa varmasti oikeaan suuntaan ja tulokset parantuvat. Tässä vain haasteena on työläys ja seurantojen muokkaamisen vaikeutuminen sen myötä, mitä pidemmälle muokkauksessa mennään.

Uskon, että vastaavat kokemukset ja tunteet ovat yleisiä sähköisten mediaseurantapalveluiden käyttäjien joukossa. On turhauttavaa, kun itselle tärkeä osuma jää saavuttamatta. Vastaavassa tilanteessa ei auta selitykset, että seurattavaan asiaan on haastavaa luoda kattava seuranta automaattisesti ja pelkästään avainsanoja käyttämällä.

Vuosien kehitystyön tulos

Hankalia seuranta-aiheita on Suomessa monia. Miten luoda seuranta, joka tuo juuri Keskustaan liittyvää uutisointia, kun kuitenkin jokaisessa kaupungissa ja kunnassa löytyy oma keskusta-alue? Miten seurata Mehiläistä, niin että mehiläisiin liittyvä uutisointi ei kuormita tuloksia?

Google-haku mehiläisistä näyttää sekä hyönteisiä että firman.

Kuva: Yleisistä sanoista koostuvat erisnimet voivat tuoda runsaasti vääriä hakutuloksia pelkällä avainsanahaulla.

Tämä mielessä, ja tavoitteena kehittää varmemmin ja helpommin toimiva mediaseurantapalvelu, me Koodiviidakolla aloimme kehittää uutta tapaa tehdä mediaseurantaa. Alkuperäinen ajatus hahmotettiin jo vuonna 2004. Valitettavasti tekniikka ei kuitenkaan tuolloin vielä mahdollistanut luotettavaa mediaseurantaa hahmottamallamme tavalla. Mekin siis päädyimme toteuttamaan mediaseurantaa vakiintuneella tavalla, avainsanoja hyödyntäen.

Taustalla jatkoimme tuotekehitystä. Tekniikan kehittyessä ja koneiden laskentatehon kasvaessa olemme nyt voineet ottaa käyttöön uuden tavan tehdä mediaseurantaa. Näkemyksemme mukaan kyseessä on uuden sukupolven tapa tehdä mediaseurantaa ja kutsumme sitä semanttiseksi seurannaksi.

Semanttisessa seurannassa ei enää etsitä osumia pelkästään avainsanoja hyödyntämällä, vaan seurannat toteutetaan hakemalla uutisointia halutuista aihealueista. Ytimeltään semanttinen seuranta on Big Data -analyysiä, jossa analysoidaan kielen rakenteita ja käsitteitä. Tulokset perustuvat käsitteiden välisiin suhteisiin ja suhteiden vahvuuteen.

Rohkaisevia tuloksia

Semanttisessa seurannassa seurataan haluttuja aihealueita. Aihealueeksi voidaan määrittää esimerkiksi politiikka. Ilman sen kummempia lisämääreitä. Taustalla järjestelmä laskee ja muodostaa koko ajan yhteyksiä eri käsitteiden välillä. Tuloksissa voidaan tarkastella osumia, jotka liittyvät muun muassa puolueisiin, poliitikkoihin, poliittiseen keskusteluun tai linjauksiin.

Pelkästään seuraamalla politiikka -aihealuetta, saadaan siis tietoa esimerkiksi Kokoomukseen tai Sosialidemokraattiseen puolueeseen liittyvästä uutisoinnista, tai yksittäisen kunnanvaltuutetun tekemistä valtuustoaloitteista. Kun yhteys poliitikon ja puolueen välille on löytynyt, tuo järjestelmä osuman Politiikka-aihealueeseen.

Seurannan tarkkuuteen voidaan vaikuttaa aiempaa helpommin. Enää ei tarvitse tässäkään kohtaa pelata pelkästään avainsanoilla. Riittää, kun määrittää käsitteiden välisen vahvuuden haluamakseen. 

Uusi semanttinen seuranta tuo helpotusta juuri haastavien aiheiden seurantaan. Valitse haluamasi aihealue ja anna järjestelmän tehdä loput.

Kattavampaa tietoa

Uuden seurantatavan avulla saadaan myös kattavampaa tietoa uutisoinnista. Eikö olisi hienoa, jos tuloksista saisi helposti tietoon, missä yhteydessä teistä tai kilpailijoista puhutaan? Semanttisen seurannan avulla tämä on mahdollista.

Sisältöanalyysitoiveissa ei tarvitse enää maksaa isoja rahoja siitä, että joku käy tuloksenne lävitse, lukee kaikki uutiset ja selvittää asiayhteydet, joissa teistä puhutaan. Jatkossa näet nämä asiat suoraan tulosten analyysin yhteydessä. Voit siis nopealla silmäyksellä selvittää mitkä ovat teemat, joiden yhteydessä teidät uutisissa mainitaan tai missä yhteyksissä kilpailijanne mainitaan.

ViidakkoMonitorin analyysi seurannasta

Kuva: ViidakkoMonitorin analyysi antaa kattavaa tietoa esimerkiksi kilpailijoiden näkyvyydestä tietyissä kategorioissa.

Me Koodiviidakkolla olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään ja parantamaan mediaseurannan palveluita ja tarjoamaan mediaseurantapalvelun, jonka avulla asiakkaamme voivat tehokkaasti seurata niin itseensä, toimialaansa tai kilpailijoihin liittyvää uutisointia. Ainoana toimijana Suomessa meillä on yli 60 henkilöä teknisessä tiimissämme kehittämässä ratkaisumallejamme. Voitte siis luottaa jatkuvasti kehittyvään palveluun. Ja kehityksen ytimessä olette juuri te ja teidän esittämänne toiveet.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja katsotaan, mitä hyötyä semanttinen seuranta voisi tuoda teille!

 /media/henkilokuvat/pr-cloud/lauri-sainio2.jpg

Lauri Sainio
Avainasiakkuuspäällikkö

Lauri (@lsainio) työskentelee Koodiviidakolla PR Cloudin mediaseuranta- ja tiedotejakelupalveluiden myynnin ja koulutuksen parissa. Lauri haluaa auttaa ja tukea viestinnän ammattilaisia saamaan parhaan hyödyn irti mediaseurannasta ja tiedotejakelusta.

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

Tietoiskuja ja hattaraa Markkinoinnin viikolla 2016

Aiemmin Markkinointiviestinnän viikkona tunnettu tapahtuma uudisti nimensä ja paikkansa. Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin Pasilan Messukeskuksessa ja keräsi yli 5000 kävijän ennätysyleisön. Koodiviidakko osallistui messuille oman tietoiskulavansa voimin ja kaksipäiväisen rupeaman aikana tarjosimme satoja annoksia omenahattaraa sekä tietysti markkinoinnin ja viestinnän tietoiskuja, joita kävi seuraamassa valtava joukko ihmisiä.

Lue lisää

Mobiilikehityksen nykytila ja tulevaisuus

Älypuhelinten voittokulun myötä mobiilipalveluiden määrä räjähti käsiin vuosikymmenen taitteessa ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet mobiililaitteiden muuttuvan lisälaitteesta usein eniten käytetyksi online-välineeksi. Mitkä tekijät ja konseptit muokkaavat mobiilipalveluiden kehitystä jatkossa ja mikä niiden merkitys on markkinoijalle?

Lue lisää

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea, vaikkakaan uutiskirjeissä kehitys ei ole yhtä huomattavaa rajoittuneemman tekniikan takia.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio – yksittäisistä toiminnoista strategiseksi työkaluksi

Markkinoinnin automaatio ei ole enää hämärä tulevaisuuden kuva tai markkinointibudjettien pakollinen mörkö, vaan yhä useamman markkinoijan arkea. Samalla mielikuva on siirtynyt piinallisesti seuraavista mainoksista kokonaisvaltaisemman strategisen työkalun suuntaan.

Lue lisää