Kirjoitus

Hyvä paha integraatio

Ota yhteyttä
Hyvä paha integraatio Onnistuneiden rajapintojen ja integraatioiden avulla voidaan rakentaa myyviä verkkokauppoja, jotka säästävät aikaa ja henkilöresursseja verkkokauppiailta.

Integraatioiden merkitys verkkokaupankäynnissä on kasvanut vuosi vuodelta. Vielä muutama vuosi takaperin useissa verkkokaupoissa ei hyödynnetty minkäänlaisia integraatioita, kun taas nykyään verkkokaupat integroituvat yleensä jo useisiin eri järjestelmiin. Verkkokauppiaiden suhde integraatioihin on kuitenkin kaksijakoinen: siinä missä ne voivat helpottaa kaupan pyörittämistä huomattavasti, nähdään ne samalla suurena haasteena kaupan kehittymiselle. Econsultancyn ja Neoworksin vastikään julkaiseman tutkimuksen mukaan lähes puolet (43%) yrityksien vastaajista näki integraatiot yhtenä kolmesta merkittävimmästä menestymisen esteestä.

Integraatioilla haettavia etuja:

1. Kivijalkamyymälän ja verkkokaupan yhdistäminen

Palveluiden siirtyessä enenevissä määrin verkkoon yhä useampi kivijalkakauppias perustaa myymälän rinnalle verkkokaupan. Integraatioiden avulla voidaan kaventaa online ja offline-ympäristössä toimivien myymälöiden kuilua, mikä tehdään yleisimmin kassajärjestelmäintegraation avulla. Yhteisen rajapinnan myötä voidaan esimerkiksi valita verkkokaupassa myynnissä näkyvät tuotteet sekä siirtää tuotteiden varastosaldot, hinnat, tiedot ja tilaukset reaaliajassa järjestelmien välillä. Kassajärjestelmäintegraatioiden ohella hyödynnetään myös taloushallinnon sekä erilaisten tuotehallintajärjestelmien integraatioita.

Kassavirtaan sekä tuote- ja varastonhallintaan liittyvät integraatiot helpottavat ennen kaikkea tietojen ajantasaisuutta ja parantavat näin ollen myös asiakaspalvelun laatua. Erityisesti laajan valikoiman verkkokaupassa ne ovat usein välttämättömiä toiminnalle, sillä valtavan tuote- ja variaatiotietomäärän ylläpitäminen ja ajantasaisuus kahdessa erillisessä järjestelmässä on lähes mahdotonta. Lue artikkelimme kivijalkamyymälän ja verkkokaupan yhdistämisestä: Kivijalkamyymälä ja verkkokauppa – hyvä pari vai erillinen brändi?

2. Verkkokaupan ydintoimintoihin keskittyminen

Ulkopuolisten palveluiden hankkiminen ja niihin integroituminen on yksi keino keskittyä verkkokaupan ydintoimintoihin. Verkkokaupan pyörittäminen on monitahoista toimintaa, jonka tiimellyksessä on hyvä välillä pysähtyä ja arvioida mihin liiketoiminnan osa-alueeseen kuluu päivittäisessä työssä eniten aikaa. Onko se varastointi, keräily, paketointi, postitus sekä palautus - vai myyntiprosessin kehittäminen? Esimerkiksi ulkoistettu varastointipalvelu ja siihen integroituminen voi vapauttaa arvokasta aikaa verkkokaupan muiden osa-alueiden, kuten myynnin kehittämisen. Ydintoimintojen ulkopuolisten palvelujen ylläpitäminen omin voimin vaatii usein sekä aikaa, työvoimaa, pääomaa, toimitiloja että IT-hankintoja.

3. Toimintojen yhtenäistäminen

Integraatioiden avulla voidaan yhdistää erilaisia kaupankäyntiin liittyviä toimintoja myös silloin, kun verkkokaupan rinnalla ei ole kivijalkamyymälää. Verkkokauppa voidaan integroida esimerkiksi valmistajan tuotetieto-ja hallintajärjestelmään, jolloin olemassaolevat sekä tulevat uutuustuotteet kuvauksineen, kuvineen ja tietoineen päivittyvät automaattisesti verkkokauppaan. Integraatioita hyödynnetään usein myös logistiikkapalveluissa, jolloin kaupan tuotteiden toimitusketju saadaan mahdollisimman sujuvaksi ja toisaalta läpinäkyväksi myös asiakkaan suuntaan.

4. Monikanavamarkkinointi

Integraatiot ovat tehokas tapa tuoda verkkokaupan tarjontaa näkyville eri markkinointikanavissa. Useat kauppiaat integroivat verkkokauppansa esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin, kuten Facebookiin ja Twitteriin. Sosiaalisessa mediassa voidaan jakaa ja markkinoida kaupan tuotteita, kerätä tarjouskirjeen tilaajia sekä kertoa kaupan tarjouksista ja kuulumisista. Parhaimmillaan tyytyväiset asiakkaat saadaan jakamaan ja kommentoimaan tuotteita – integraatiossa kauppaan toteutetaankin useimmiten eri markkinointikanavien liitännäiset, joiden avulla voi helposti jakaa tietyn tuotteen esimerkiksi omalla Facebook-seinällä.

Markkinointi-integraatioiden avulla voidaan myös automatisoida tuotteiden esittämistä verkkokaupassa asiakkaan mieltymysten perusteella, näin on esimerkiksi Nosto-palvelun tapauksessa. ViidakkoStore-asiakas Mr.Big puolestaan integroi verkkokaupan tiiviisti sähköpostimarkkinointiin tuoden kaupasta integraation avulla sekä uudet tilaajat että kaupan sisällöstä automaattisesti generoituvat uutiskirjeiden sisällöt.

5. Skaalaetujen hakeminen

Integraatioiden avulla voidaan myös hakea skaalaetuja integroitumalla toimijaan, joka nostaa kaupan tuotteita esille oman verkkokaupan ulkopuolisissa ympäristöissä. Esimerkkejä tällaisista tuoteportaali- ja monikauppiasympäristöistä ovat VERTAA, Hintaseuranta ja Mitäsaisiolla.

Integraatiohaaste

Kuten Ecosnsultancyn ja Neoworksin tutukimustulokset osoittavat, integraatiot eivät kuitenkaan ole aivan yksinkertainen asia. Ensinnäkin eri palveluita on suuri määrä ja palveluita tulee koko ajan lisää – tärkeää on pystyä tunnistamaan mitkä integraatiot ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia omalle verkkokaupalle. Yhtä lailla tärkeää on valita verkkokauppa-alusta ja toimittaja, joka kykenee toteuttamaan integraatioita tarpeen mukaan.

ViidakkoStore-alustaan on toteutettu useita verkkokauppiaan arkea helpottavia integraatioita. Näkökulmamme integraatioihin on asiakaslähtöinen: tekemiemme rajapintojen ja integraatioiden avulla voimme rakentaa myyviä verkkokauppoja, jotka säästävät samalla aikaa ja henkilöresursseja verkkokauppiailta. Osaava tuotekehitystiimimme toteuttaa myös tarpeen mukaan uusia rajapintoja, kysy meiltä lisää!

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

Tietoiskuja ja hattaraa Markkinoinnin viikolla 2016

Aiemmin Markkinointiviestinnän viikkona tunnettu tapahtuma uudisti nimensä ja paikkansa. Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin Pasilan Messukeskuksessa ja keräsi yli 5000 kävijän ennätysyleisön. Koodiviidakko osallistui messuille oman tietoiskulavansa voimin ja kaksipäiväisen rupeaman aikana tarjosimme satoja annoksia omenahattaraa sekä tietysti markkinoinnin ja viestinnän tietoiskuja, joita kävi seuraamassa valtava joukko ihmisiä.

Lue lisää

Mobiilikehityksen nykytila ja tulevaisuus

Älypuhelinten voittokulun myötä mobiilipalveluiden määrä räjähti käsiin vuosikymmenen taitteessa ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet mobiililaitteiden muuttuvan lisälaitteesta usein eniten käytetyksi online-välineeksi. Mitkä tekijät ja konseptit muokkaavat mobiilipalveluiden kehitystä jatkossa ja mikä niiden merkitys on markkinoijalle?

Lue lisää

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea, vaikkakaan uutiskirjeissä kehitys ei ole yhtä huomattavaa rajoittuneemman tekniikan takia.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio – yksittäisistä toiminnoista strategiseksi työkaluksi

Markkinoinnin automaatio ei ole enää hämärä tulevaisuuden kuva tai markkinointibudjettien pakollinen mörkö, vaan yhä useamman markkinoijan arkea. Samalla mielikuva on siirtynyt piinallisesti seuraavista mainoksista kokonaisvaltaisemman strategisen työkalun suuntaan.

Lue lisää