Kirjoitus

Case Celia: perinteisestä uutiskirjeestä kohdennettuun viestintään

Ota yhteyttä
Katso kuva Case Celia: perinteisestä uutiskirjeestä kohdennettuun viestintään Celian viestintäasiantuntija Johanna Koskela esiintyi helmikuussa Koodiviidakon järjestämässä Digimarkkinoinnin aamiaistilaisuudessa.

Markkinoinnin automaatioista on puhuttu maailmalla jo pitkään ja nyt ne rantautuvat pikkuhiljaa myös Suomeen. Kehityksen taustalla on kasvava paine tuottaa oikea-aikaista ja vastaanottajaa aidosti kiinnostavaa sisältöä sekä toisaalta resurssien säästäminen ja skaalaetujen hakeminen yritysten markkinointiviestinnässä. 

Ehkä suurin markkinoinnin automaatioiden käyttöönottoa jarruttava tekijä on se, että automaatioprojektit nähdään usein järeinä ja kankeina prosesseina. Massiivisten IT-projektien sijaan nyt haetaan ketteriä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää suoraan yritysten markkinointi- ja viestintäosastoilla. Valtion erikoiskirjasto Celia on loistava esimerkki toimijasta, joka on lähtenyt rohkeasti hyödyntämään markkinoinnin automaatioita uutiskirjeviestinnässään. 

Celian sähköinen viestintä: taustaa ja kehitystä

Erikoiskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta niille henkilöille, jotka eivät voi lukea tavallisia painettuja kirjoja. Moninainen asiakaskunta koostuu sekä B2C- että B2B-asiakkaista, joten äänikirjoilla, pistekirjoilla ja muulla erikoisaineistolla on paljon toisistaan toisistaan poikkeavia kohderyhmiä. Viestinnän ja palvelumarkkinoinnin suurin haaste piileekin juuri erilaisten kohderyhmien kontaktoinnissa: kuinka tuottaa oikea-aikaista ja relevanttia sisältöä?

Oman haasteensa palvelukonseptiin tuovat myös alan kirjasto- ja asiakastietojärjestelmät, joissa itsessään ei ole juurikaan mahdollisuutta asiakkaille viestimiseen. Palvellakseen asiakkaitaan paremmin Celia-kirjasto otti vuonna 2010 käyttöönsä Postiviidakko-uutiskirjetyökalun, jonka käyttö laajeni nopeasti organisaation sisällä. Aluksi liikkeelle lähdettiin kahdesta eri sisällöin tuotetusta uutiskirjeestä, joiden hyvän startin jälkeen työkalun käyttöä on monipuolistettu vuosi vuodelta.

Uutiskirjeen opt-in tilaajia on kerrytetty alusta alkaen aktiivisesti verkkopalvelussa, jossa tilaaja voi määritellä toivomansa sisällöt ennalta jaoteltujen listojen mukaan. Uutuuskirjatiedotteiden ja muun asiakasviestinnän ohella Postiviidakolla on toteutettu muun muassa kyselykutsuja sekä erilaisia kampanjaviestejä. Viestinnän tehokkuudessa ja helppoudessa avainasemassa on ollut myös asiakastietojärjestelmän ja uutiskirjetyökalun välille toteutettu integraatio, jonka avulla uudet verkkopalvelun asiakkaat saadaan siirtymään automaattisesti viestien vastaanottajien joukkoon.

Markkinoinnin automaatiot: kohti yksilöllisempää viestintää

Ajan kuluessa Celialla on syntynyt tarve toteuttaa räätälöityä ja entistä kohdennetumpaa viestintää. Celian viestintäasiantuntija Johanna Koskelan mukaan tarve on syntynyt sekä ulkoisesta että sisäisestä paineesta:

"Sähköpostin lisääntyvän määrän myötä asiakkaat haluavat aidosti heitä kiinnostavaa ja kohdennettua sisältöä, mikä korostuu erityisesti B2C-puolella. Meillä kyse oli myös yrityksen sisäisestä paineesta resurssien säästöön ja tavoitteiden saavuttamiseen: näin syntyi tarve automatisoida asiakkaille lähetettäviä viestejä käsityön sijaan."

Vuonna 2014 Celialla on otettu Postiviidakon ohella käyttöön ViidakkoCEM-markkinoinnin automaatiotyökalu, jonka avulla vastaanottajille lähetetään viestejä erilaisten taustamuuttujien sekä ennaltamääritettyjen ehtojen perusteella. Celialla oli ennestään olemassa valtava määrä asiakasdataa taustajärjestelmissään – haasteena oli kuitenkin tämän datan konkreettinen hyödyntäminen. Celialla prosessi lähti liikkeelle datasiirroista, joiden avulla olemassaolevaa asiakasdataa päästiin hyödyntämään markkinoinnin automaatioissa.

Automaatioiden rakentamiseen liittyvä prosessi vaatii suunnittelua, tietokantojen pöyhimistä ja yhteyksien rakentelua sekä asiakkaalta että automaatiotyökalun toimittajalta. Avainsanana koko jutussa on kuitenkin ketteryys: valtavien täysremonttien sijaan liikkeelle voidaan lähteä pienemmistä kokonaisuuksista ketterästi testaten, jo tehtyä jalostaen ja jatkuvasti oppien.

Konkreettisia esimerkkejä automaatioiden hyödyntämisestä Celialla:

Aluksi:

  • Uusien asiakkaiden tervetuloviestit sekä asiakkaan taustatietojen ja verkkokäyttäytymisen perusteella räätälöidyt ohjeistukset palveluiden käyttöön
  • Passiivisten verkkoasiakkaiden aktivointi

Jatkossa :

  • Verkkolainaajien aktivointi sekä liidien jalostaminen
  • Automaatioiden kytkeminen asiakkaan muuttuviin mieltymyksiin: kuinka usein haluan viestejä, ja mistä aiheesta?

Celian toimintamalli todistaa hyvin, ettei automaatioprojektin käynnistämisen tarvitse tarkoittaa koko viestintäkoneiston uudistamista tai massiivisen IT-projektin käynnistämistä. Automaatioissa voidaan sen sijaan lähteä liikkeelle pienemmistä kokonaisuuksista, jotka tukevat muuta viestintää vieden sitä pikkuhiljaa yksilöllisempään suuntaan.

Kiinnostuitko markkinoinnin automaatioista uutiskirjeviestinnässä? Postiviidakko-uutiskirjetyökalu integroituu saumattomasti ViidakkoCEM-markkinoinnin automaatiotyökaluun. Tarjoamme sähköpostimarkkinoinnin ja automaatioiden yhdistelmän ainoana kotimaisena toimijana.

Lue lisää aiheesta tai ota rohkeasti yhteyttä Koodiviidakon asiantuntijoihin. Keskustellaan yhdessä siitä, miten markkinoinnin automaatioilla voitaisiin tukea yrityksenne tavoitteita. 

Kysy meiltä lisää

Oliko artikkeli mielestäsi mielenkiintoinen?

Tilaa kuukausittainen uutiskirjeemme, joka sisältää aina uusimmat mielenkiintoiset artikkelit.

Tilaa uutiskirje tästä

Artikkelin kommentointi

Lisää uutisia

Tietoiskuja ja hattaraa Markkinoinnin viikolla 2016

Aiemmin Markkinointiviestinnän viikkona tunnettu tapahtuma uudisti nimensä ja paikkansa. Vuoden 2016 tapahtuma järjestettiin Pasilan Messukeskuksessa ja keräsi yli 5000 kävijän ennätysyleisön. Koodiviidakko osallistui messuille oman tietoiskulavansa voimin ja kaksipäiväisen rupeaman aikana tarjosimme satoja annoksia omenahattaraa sekä tietysti markkinoinnin ja viestinnän tietoiskuja, joita kävi seuraamassa valtava joukko ihmisiä.

Lue lisää

Mobiilikehityksen nykytila ja tulevaisuus

Älypuhelinten voittokulun myötä mobiilipalveluiden määrä räjähti käsiin vuosikymmenen taitteessa ja viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet mobiililaitteiden muuttuvan lisälaitteesta usein eniten käytetyksi online-välineeksi. Mitkä tekijät ja konseptit muokkaavat mobiilipalveluiden kehitystä jatkossa ja mikä niiden merkitys on markkinoijalle?

Lue lisää

9 askelta: näin teet onnistuneen verkkosivu-uudistuksen

Tavoitteiden määrittelystä palveluntarjoajan valintaan – mitä verkkosivu-uudistuksessa tulee ottaa huomioon, ja miltä näyttää onnistunut verkkosivujen uudistusprojekti?

Lue lisää

Web designin ja uutiskirjeiden trendit

Verkkosivustot ovat kehittyneet huomattavasti internetin alkuajoista ja nykyään verkkosivujen ilmeeseen sekä käytettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös uutiskirjeiden visuaalisuus ja rakenne ovat tärkeitä, jotta asiakkaiden huomio jaksaa pysyä kirjeissä ja niitä on helppo ja mukava lukea, vaikkakaan uutiskirjeissä kehitys ei ole yhtä huomattavaa rajoittuneemman tekniikan takia.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio – yksittäisistä toiminnoista strategiseksi työkaluksi

Markkinoinnin automaatio ei ole enää hämärä tulevaisuuden kuva tai markkinointibudjettien pakollinen mörkö, vaan yhä useamman markkinoijan arkea. Samalla mielikuva on siirtynyt piinallisesti seuraavista mainoksista kokonaisvaltaisemman strategisen työkalun suuntaan.

Lue lisää